Chrzest

SAKRAMENTU CHRZTU UDZIELAMY W NASZEJ PARAFII

W PIERWSZĄ NIEDZIELĘ MIESIĄCA NA MSZY ŚW. O GODZ. 13.00

(W wyjątkowych sytuacjach w sobotę poprzedzającą I niedzielę o godz. 18.00.)

SZCZEGÓŁOWĄ DATĘ CHRZTU DZIECKA USTALAJĄ RODZICE  Z DUSZPASTERZEM 

PO PRZEDŁOŻENIU KOMPLETU WYMAGANYCH DOKUMENTÓW.

Chrzest dziecka zgłaszamy do kancelarii parafialnej najpóźniej 2 tygodnie przed planowanym terminem chrztu.

Dokumenty potrzebne do chrztu:

1. Kompletnie i czytelnie wypełniony formularz zgłoszenia dziecka do Chrztu.

POBIERZ TUTAJ1. FORMULARZ (.pdf), lub  2. AKTYWNY FORMULARZ ( .doc)

2. akt urodzenia dziecka (odpis skrócony)

3. dokument ślubu kościelnego rodziców (ślubu konkordatowego, ewentualnie: związku cywilnego)

4. dane rodziców chrzestnych (imię, nazwisko, adres zamieszkania, wyznanie, data urodzenia). Jeśli rodzice chrzestni są z innej parafii przynoszą zaświadczenie ze swojej parafii o tym, że mogą być dopuszczeni do godności rodziców chrzestnych

 - rodzicem chrzestnym zgodnie z Kodeksem Prawa Kanonicznego może być:

   * osoba, która ukończyła 16 lat i przyjęła sakrament bierzmowania

   * katolik, który przystępuje regularnie do sakramentów św., zwłaszcza: spowiedzi i Komunii świętej

   * osoba wolna od przeszkód kanonicznych tj.:

  •  Osoba innego wyznania (np. ewangelik) nie może być rodzicem chrzestnym.
  • Osoba żyjąca w niesakramentalnym związku małżeńskim, partnerskim, konkubiacie  nie może być rodzicem chrzestnym.

  • Jeśli chrzest dziecka ma odbyć się w innej parafii niż parafia zamieszkania, to wtedy z parafii zamieszkania potrzebne jest pisemne pozwolenie od swojego proboszcza na chrzest dziecka poza własną parafią.